شرکت دانش بنیان پارسی زبانان

شماره حساب‌های شرکتخانه » شماره حساب‌های شرکت

 

حساب جاری بانک ملت: 5787467022
شماره کارت ملت: 6104337809916768
شماره شبا ملت: IR890120000000005787467022
به نام: شرکت پارسی زبانان سامانه (سهامی خاص)